• Прекршајни суд у Лозници

  Прекршајни суд у Лозници

  Прекршајни суд у Лозници, адреса 15300 Лозница, Јована Цвијића б.б.
  Прекршајни суд у Лозници, телефон 015 882-305
  Прекршајни суд у Лозници, факс 015 882-305
  Прекршајни суд у Лозници, e-mail pksudloznica@lo.pk.sud.rs
  Матични број: 17774085 ПИБ: 106399246

  Председник суда
  Милан Кесеровић

 • Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу

  Прекршајни суд у Лозници

  Одељење суда у Крупњу

  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, адреса 15314 Крупањ, Првог маја 5
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, телефон 015 581-144
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, факс 015 581-144
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, e-mail prekrsajekru@mts.rs

 • Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији

  Прекршајни суд у Лозници

  Одељење суда у Љубовији

  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, адреса 15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, телефон 015 562-454
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, факс 015 562-454
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, e-mail sudija015@mts.rs

 • Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику

  Прекршајни суд у Лозници

  Одељење суда у Малом Зворнику

  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, адреса 15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 38
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, телефон 015 471-135
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, факс 015 471-135
  Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, e-mail sud.mzvornik@orion.rs


Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача