• Прекршајни суд у Лозници

    Прекршајни суд у Лозници

    Прекршајни суд у Лозници, адреса 15300 Лозница, Јована Цвијића б.б.
    Прекршајни суд у Лозници, телефон 015 882-305
    Прекршајни суд у Лозници, факс 015 882-305
    Прекршајни суд у Лозници, e-mail prekrsaji.loznica@mts.rs
    Матични број: 17774085 ПИБ: 106399246

    В.ф. председника суда
    Милица Перишић

  • Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу

    Прекршајни суд у Лозници

    Одељење суда у Крупњу

    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, адреса 15314 Крупањ, Првог маја 5
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, телефон 015 581-144
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, факс 015 581-144
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, e-mail prekrsajеkru@open.telekom.rs

  • Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији

    Прекршајни суд у Лозници

    Одељење суда у Љубовији

    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, адреса 15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, телефон 015 562-454
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, факс 015 562-454
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, e-mail sudija015@open.telekom.rs

  • Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику

    Прекршајни суд у Лозници

    Одељење суда у Малом Зворнику

    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, адреса 15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 38
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, телефон 015 471-135
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, факс 015 471-135
    Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, e-mail sud.mzvornik@sezampro.rs


Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача