Архива вести Прекршајног суда у Лозници


08.05.2020. године, Лозница

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Лозници.

15.08.2018. године, Лозница

Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места шеф рачуноводства у Прекршајном суду у Лозници.

22.03.2018. године, Београд

Изабран председник Прекршајног суда у Лозници.

21.12.2016. године, Београд

Постављен в.ф. председника Прекршајног суда у Лозници.

16.12.2016. године, Београд

Престала функција председника Прекршајног суда у Лозници.

25.04.2016. године, Лозница

Одржана манифестација "Дан отворених врата" у Прекршајном суду у Лозници.

02.04.2016. године, Лозница

Спроведена рационализација броја запослених у Прекршајном суду у Лозници.

23.07.2015. године, Лозница

Упућена молба Високом савету судства у вези промене броја судија у Прекршајном суду у Лозници.

21.07.2015. године, Лозница

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Лозници.

23.06.2015. године, Лозница

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Лозници.