• Prekršajni sud u Loznici

  Prekršajni sud u Loznici

  Prekršajni sud u Loznici, adresa 15300 Loznica, Jovana Cvijića b.b.
  Prekršajni sud u Loznici, telefon 015 882-305
  Prekršajni sud u Loznici, faks 015 882-305
  Prekršajni sud u Loznici, e-mail pksudloznica@lo.pk.sud.rs
  Matični broj: 17774085 PIB: 106399246

  Predsednik suda
  Milan Keserović

 • Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Krupnju

  Prekršajni sud u Loznici

  Odeljenje suda u Krupnju

  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Krupnju, adresa 15314 Krupanj, Prvog maja 5
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Krupnju, telefon 015 581-144
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Krupnju, faks 015 581-144
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Krupnju, e-mail prekrsajekru@mts.rs

 • Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Ljuboviji

  Prekršajni sud u Loznici

  Odeljenje suda u Ljuboviji

  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Ljuboviji, adresa 15320 Ljubovija, Vojvode Mišića 45
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Ljuboviji, telefon 015 562-454
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Ljuboviji, faks 015 562-454
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Ljuboviji, e-mail sudija015@mts.rs

 • Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Malom Zvorniku

  Prekršajni sud u Loznici

  Odeljenje suda u Malom Zvorniku

  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Malom Zvorniku, adresa 15318 Mali Zvornik, Kralja Petra Prvog 38
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Malom Zvorniku, telefon 015 471-135
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Malom Zvorniku, faks 015 471-135
  Prekršajni sud u Loznici, Odeljenje suda u Malom Zvorniku, e-mail sud.mzvornik@orion.rs


Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača