Информатори о раду Прекршајног суда у Лозници

Основни подаци о Прекршајном суду у Лозници и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Лозници
Адреса Прекршајног суда у Лозници Јована Цвијића б.б., 15300 Лозница
ПАК 261192
Матични број: 17774085
ПИБ: 106399246
Телефон Прекршајног суда у Лозници 015 882-305
e-mail Прекршајног суда у Лозници prekrsaji.loznica@mts.rs


Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 15.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 03.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 03.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 04.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 25.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 26.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 17.01.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 10.10.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 30.01.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 24.01.2011. године Ms Word Pdf