Извештаји о раду Прекршајног суда у Лозници


Шестомесечни извештај о раду суда и о броју решених и нерешених предмета за 2023. годину

Извештај о раду суда из области корупције
Excell Excell
Шестомесечни извештај о раду суда и о броју решених и нерешених предмета за 2022. годину

Извештај о раду суда из области корупције
Excell Excell
Годишњи извештај за 2021. годину

Извештај о раду суда из области корупције
Excell Excell
Шестомесечни извештај о раду суда и о броју решених и нерешених предмета за 2021. годину

Извештај о раду суда из области корупције
Excell Excell
Годишњи извештај за 2020. годину

Извештај о раду суда из области корупције
Excell Excell
Шестомесечни извештај о раду суда и о броју решених и нерешених предмета за 2020. годину

Извештај о раду суда из области корупције

Извештај о броју предмета са елементима насиља у породици
Excell Excell Excell
Годишњи извештај за 2019. годину

Извештај о раду суда из области корупције

Извештај о извршењу прекршајних налога
Excell Excell Excell
Шестомесечни извештај о раду суда и о броју решених и нерешених предмета за 2019. годину

Извештај о раду суда из области корупције

Извештај о извршењу прекршајних налога
Excell Excell Excell
Годишњи извештај за 2018. годину

Извештај о праћењу старих предмета

Извештај о раду суда из области корупције

Извештај о извршењу прекршајних налога
Excell Excell Excell Excell
Шестомесечни извештај о раду суда и о броју решених и нерешених предмета за 2018. годину

Извештај о праћењу старих предмета

Извештај о раду суда из области корупције
Excell Excell Excell
Годишњи извештај за 2017. годину

Извештај о праћењу старих предмета

Извештај о броју решених и нерешених предмета
Excell Excell Excell
Шестомесечни извештај за 2017. годину

Извештај о праћењу старих предмета

Извештај о броју решених и нерешених предмета
Excell Excell Excell
Годишњи извештај за 2016. годину

Извештај о праћењу старих предмета

Извештај о броју решених и нерешених предмета
Excell Excell Excell
Годишњи извештај за 2014. годину Excell