Јавне набавке Прекршајног суда у Лозници, 2023. година


Назив јавне набавке Документација Рокови Статус
ЈНМВ - услуге рефиловања тонера Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

19.06.2023. активна
ЈНМВ - мобилна телефонија Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Образац понуде, модел уговора и образац изјаве

12.06.2023. активна
ЈНМВ - канцеларијски намештај Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

04.05.2023. активна
ЈНМВ - средства ѕа хигијену Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

04.05.2023. активна
ЈНМВ - канцеларијски материјал Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Уговор о купопродаји
09.02.2023. завршена 17.02.2023