Контакти Прекршајног суда у Лозници


Прекршајни суд у Лозници

Прекршајни суд у Лозници, адреса 15300 Лозница, Јована Цвијића б.б.
ПАК 261192


Матични број: 17774085
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399246

Судска управа

Секретар суда, Миодраг Бошковић

Административно-технички секретар суда, Драгана Мићић

Прекршајни суд у Лозници, телефон 015 882-305
Прекршајни суд у Лозници, факс 015 882-305
Прекршајни суд у Лозници, e-mail pksudloznica@lo.pk.sud.rs

Писарница

Шеф писарнице, Снежана Мирковић

Прекршајни суд у Лозници, телефон 015 882-305

Служба за материјално-финансијско пословање

Шеф финансијске службе, Драгица Дишић

Прекршајни суд у Лозници, телефон 015 882-305

Одељење суда у Крупњу

Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, адреса 15314 Крупањ, Првог маја 5
ПАК 264545


Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, телефон 015 581-144
Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, факс 015 581-144
Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Крупњу, e-mail prekrsajekru@mts.rs

Одељење суда у Љубовији

Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, адреса 15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
ПАК 268411


Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, телефон 015 562-454
Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, факс 015 562-454
Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Љубовији, e-mail sudija015@mts.rs

Одељење суда у Малом Зворнику

Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, адреса 15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 38
ПАК 266038


Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, телефон 015 471-135
Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, факс 015 471-135
Прекршајни суд у Лозници, Одељење суда у Малом Зворнику, e-mail sud.mzvornik@orion.rs