Портпарол Прекршајног суда у Лозници


Функцију портпарола суда обавља судија Александар Симић.

Техничко лице за контакт, секретар суда Миодраг Бошковић.

Прекршајни суд у Лозници, телефон 015 882-305
Прекршајни суд у Лозници, факс 015 882-305
Прекршајни суд у Лозници, e-mail pksudloznica@lo.pk.sud.rs