Правилници и акти Прекршајног суда у Лозници


Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2023. годину, 21.08.2023. године Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2023. годину, 29.12.2022. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Лозници, 31.10.2022. годинe Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2023. годину, 29.11.2022. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2022. годину, 30.11.2021. године Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2021. годину, 23.02.2021. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2021. годину, 24.11.2020. године Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2020. годину, 24.02.2020. године Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2020. годину, 14.02.2020. године Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2020. годину, 19.12.2019. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2020. годину, 25.11.2019. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2019. годину, 26.11.2018. године Ms Word Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2018. годину, 29.03.2018. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2018. годину, 27.11.2017. године Ms Word Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2017. годину, 01.06.2017. године Pdf
Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2017. годину, 22.12.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2017. годину, 24.11.2016. године Ms Word Pdf
Одлука о одређивању група, носиоца и чланова група за рад у апликативном софтверу СИПРЕС, 03.02.2016. године Ms Word Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2016. годину, 01.02.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Лозници, 14.01.2016. годинe Ms Word Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Лозници за 2016. годину, 25.12.2015. године Ms Word Pdf
Одлука о одређивању група, носиоца и чланова група за рад у апликативном софтверу СИПРЕС, 22.12.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2016. годину, 23.11.2015. године Ms Word Pdf
Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем, 19.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, 19.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, 05.10.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Лозници за 2015. годину, 26.11.2014. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Лозници, 15.05.2013. годинe Ms Word Pdf