Рад са странкама


Радно време суда радним данима је од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 7.30 - 15.30 часова, пауза је од 9.00 - 9.30 часова
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 10.00 - 13.00 часова.
Судски списи који се односе на предмете који су по zакону и Пословнику хитни, могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 08.00 до 14.00 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда Милан Кесеровић или судија по овлашћењу председника сваког радног дана од 12.00 до 14.00 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије од 12.00 - 20.00 часова.