Рад судске праксе Прекршајног суда у Лозници


За судије судске праксе одређенe су судије:

1. Валентина Кораћ, руководилац судске праксе
2. Александар Симић
3. Светлана Обрадовић

Задатак судске праксе је сарадња са одељењем судске праксе Прекршајног апелационог суда у циљу остваривања јединствене правне заштите грађана Републике Србије пред прекршајним судовима.
Судије судске праксе су у обавези да најмање једном месечно одржавају консултације о којима воде записник и примерак записника достављају судској управи у седишту суда, да би се заузети ставови разматрали на редовним седницама свих судија.