Изабран председник Прекршајног суда у Лозници


22.03.2018. године, Београд

На Првој седници Првог редовног заседања у 2018. години одржаној 22.03.2018. године Народна скупштина РС донела Одлуку о избору председника судова („Службени гласник РС, број 23/2018) у којој је у тачки 4 наведено да се за председника Прекршајног суда у Лозници бира Милица Перишић, судија Прекршајног суда у Лозници.
Именована је ступила на функцију дана 29.03.2018. године.