Постављен в.ф. председника Прекршајног суда у Лозници


21.12.2016. године, Београд

Одлуком председника Прекршајног апелационог суда број I Су. бр. 2/16-1000 од 21.12.2016. године, судија Прекршајног суда у Лозници Милица Перишић постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Лозници почев од 21.12.2016. године, док нови председник не ступи на функцију, а најдуже на шест месеци.